Atrium Žižkov logo

ZRUŠENO!! Dušičky

Ne 25. 10. 2020

Olšanské hřbitovy jsou jednou z žižkovských dominant. Věděli jste ale, že i zahrada našeho Atria se nachází na území bývalého hřbitova? Uctěte spolu s námi zemřelé a vraťte se k dávno zapomenutým tradicím.

Program, který pro vás chystáme na předdušičkovou neděli, bude pestrý. Děti se mohou zúčastnit bojovky v zahradě Atria a na workshopu se naučí vyrobit svíčky. Ti, kteří chtějí spíše v klidu rozjímat, tak mohou učinit na varhanním koncertě. Zazní kromě jiného Bachova chorálová předehra „Alle Menschen musse sterben“ či Toccata a fuga d moll „dórská či Sonáta č. IV B dur Felixe Mendelssohna-Bartholdyho v podání varhanice Zdeny Košnarové. Poslechneme si čtení z knihy Makabrózní povídky Felixe Boreckého, po kterém bude následovat debata s autorem.

Daniela Záveská z Etnografického oddělení Národního muzea se ve své přednášce zaměří na vývoj svátku a jeho podoby v lidové tradici. Naučíme se také vyrábět dušičkové věnce a naši sousedé z Antonínova pekařství napečou tradiční dušičkovou pochoutku – kosti svatých. Přijďte se dozvědět něco nového a dušičkově se naladit ještě před svátkem zemřelých.