Atrium Žižkov logo

Edukační programy pro školy

Atrium Žižkov je jedinečné kulturní centrum na pražském Žižkově, které připravuje pro své sousedy i přespolní program zaměřující se zejména na hudbu, umění, komunitní program a vzdělávání.

Atrium vnímá edukaci a kultivaci návštěvníků nejrůznějších věkových skupin jako své významné poslání a promítá se tak do všech oblastí, kterým se Atrium Žižkově průběžně věnuje (galerie, hudba a komunitní akce). Již třetím rokem tak připravuje sérii edukačních programů zaměřených na oblast umění, reagující na aktuální výstavy probíhající v Galerii Atrium Žižkov (Za uměním do Atria) a na oblast hudby (Za hudbou do Atria).

Edukační programy Atria na Žižkově byly v loňském roce zařazeny do programu Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání (FUK) a v roce 2023 jsme se stali součástí platformy uMĚNÍM. Projekty v období let 2022 – 2024 uskutečňujeme také díky finanční podpoře Evropské unie (NPO).

ZA UMĚNÍM DO ATRIA

„Za uměním do Atria“ je řada edukačních programů pro děti a mládež navázaných na výstavní projekty, které realizujeme ve své galerii Atrium Žižkov. Díky našim programům chceme přiblížit výtvarné umění dětem a mládeži v rámci trávení volného času. Našim cílem je naučit děti a mladé lidi vnímat výtvarné umění jako přirozenou a inspirativní součást jejich současného i budoucího života.

ZA HUDBOU DO ATRIA

„Za hudbou do Atria“ je rozvíjející se řada interaktivních edukačních koncertních programů a hudebních workshopů vedených profesionálními hudebníky a lektory připravených na míru pro mladé posluchače. Program si klade za cíl toto specifické publikum především nadchnout pro hudbu, nejen pro její poslech ale i kritické vnímání. Cílem je probudit zájem účastníků o hudební umění jako takové a naučit je hudbu vnímat, přijímat, ocenit a rozvíjet jejich vlastní hudební schopnosti.

Ke každému programu připravujeme také metodické rámce a materiály, které jsou účastníkům programů k dispozici.

 

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PROSTORY NA FOTKÁCH →

ZA HUDBOU DO ATRIA – Hudební průlet historií, aneb telefonoval Dvořák Mozartovi?

Čím si při komponování svítil Wolfgang Amadeus Mozart? A čím Antonín Dvořák? Od kdy si mohli skladatelé pustit svoje skladby na gramofonu, tisknout noty pomocí knihtisku, zatelefonovat si, vyfotit se, vyčistit si zuby zubní pastou?  Poznáte nejen hudbu a skladatele různých období, ale i mnoho dalších překvapivých souvislostí!

Koncertní program klasické hudby pro děti postupně představuje krátké hudební ukázky od období baroka přes klasicismus, romantismus, impresionismus, expresionismus až po současnost. Ukázky jsou vybrány tak, aby byly co nejvíce výstižné pro představovaný styl, ale zároveň barvité a pokud možno strhující pro všechny posluchače. Naším cílem je děti hlavně překvapit a nadchnout pro hudbu.

Hudební ukázky jsou prokládány historickými fakty, které dávají vznik jednotlivých hudebních děl do souvislosti s technickými objevy daného období – ty totiž děti nejvíce zajímají. Celý program je interaktivní a lektor po celou dobu komunikuje s dětmi v sále.

DÉLKA TRVÁNÍ: 50 min.
VHODNÉ PRO: žáky*yně od 8 do 12 let
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude v publiku převládat.
CENA: 100,- Kč za žáka*yni

SVĚTEM KLASICKÉ HUDBY VÁS PROVEDE

Jiří Pinkas, který má bohatou zkušenost se vzdělávacími koncerty, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí (Bates College, USA; Salt Lake City High School, USA, Šanghaj Conservatory, Čína; Groningen University, Nizozemí atd.). Vystudoval hru na housle a hru na violu na hudební fakultě AMU. Mezi lety 2002–2004 absolvoval studium s Bennewitzovým kvartetem na Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid, kde převzali diplom z rukou královny Sofíe pro nejlepší komorní soubor roku. V roce 2004 byl laureátem Spolku pro komorní hudbu České filharmonie. Mezi lety 2004–2006 působil jako pedagog na Musik-Akademie Basel. Na mezinárodní soutěži v Osace v roce 2005 získal zlatou medaili, zvítězil na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itáli. Jiří Pinkas pravidelně účinkuje ve významných hudebních centrech Evropy, Asie a USA.  Je otec tří dětí. S Atriem Žižkov spolupracuje již druhým rokem na tvorbě edukačních hudebních pořadů.

TERMÍNY
5. října,
24.října

2. listopadu
3. listopadu
15. listopadu
21. listopadu
22. listopadu
29. listopadu
30.listopadu

6. prosince
7. prosince
12. prosince
13. prosince

UČITELÉ A UČITELKY ŘÍKAJÍ…

„Program se nám moc líbil. Oceňujeme uvedení do historického kontextu, je vidět, že má pan Pinkas velký přehled a dokázal si získat pozornost dětí. Dobrý výběr skladeb.“

Třídní učitelka, děti 11 let

„Mezipředmětové vztahy: Dějepis – Hudební výchova. Schopnost udržet pozornost žáků. Adekvátně vybrané ukázky hudebních kusů.“

Třídní učitelka, děti 10 let

METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE

Procházka po stopách skladatelů, poslechový list, historická skládačka – PDF


Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie
.

ZA HUDBOU DO ATRIA - HRAJEME SI SE ZVUKEM

Co a jak posloucháme? Co je a co není hudba? Kdo to určuje? Proč se nám některá písnička tak líbí a jiná vůbec? Jak se vlastně dělá současná populární hudba, a víte, že vám k tomu stačí váš počítač nebo dokonce telefon?

Elektronická hudba má více než stoletou historii, která nás může naučit o něco lépe porozumět i současné populární hudbě. Pojďme společně objevovat a sdílet, co by nemělo chybět v našich playlistech a v učebnici hudební výchovy.


DÉLKA TRVÁNÍ:
50 min
Možno také 90 min s praktickou částí, během které si studenti*ky vyzkouší několik elektronických hudebních nástrojů.

VHODNÉ PRO: studenty*ky od 11 do 18 let.
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude v publiku převládat.

Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na hudební nástroj.

CENA: 50 minut – 100,-  Kč za studenta*ku /90 minut – 120,- Kč za studenta*ku


SVĚTEM ELEKTRONICKÉ HUDBY VÁS PROVEDOU:

Marie Čtveráčková

Hudebnice, DJka Mary C, lektorka, hudební publicistka, kurátorka a spoluzakladatelka Synth Library Prague a kolektivu TRIGGER. Spolupracuje např. s Českým rozhlasem a jejími hlavními tématy jsou popularizace nových způsobů hudební tvorby, hudebních technologií i jejich dostupnost a bourání stereotypů v této oblasti.

Martin Hůla

Hudebník, sound designer a skladatel. Známý ze svých sólových projektů jako Bonus, ale také jako producent minimalistické elektroniky Martin Tvrdý a skladatel divadelní a filmové hudby. Za svou tvorbu získal několik ocenění. Jako lektor vedl mnoho workshopů pro děti i dospělé profesionály.

Marie a Martin dříve pořádali workshopy a přednášky pro studenty*ky např. s Aeroškolou, projektem Muzikanti do škol, Centrem dokumentárního filmu a dalšími.

TERMÍNY
27. září

2. října
3. října
4. října
10. října
11. října
23. října
25. října

13. listopadu
14. listopadu
23
. listopadu

UČITELÉ A UČITELKY ŘÍKAJÍ…

„Velmi dobře připraveno. Srozumitelné pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ. Chválím neformální přístup obou přednášejících. Myslím, že žáci odcházeli ze sálu s velmi dobrou představou toho, co je potřeba. Pokud se budou v budoucnu zajímat o skládání elektronické hudby, ať už z pozice sound designera, skladatele, DJ nebo muzikanta. Věřím, že se žáci budou o zvuky, které nás obklopují, více zajímat a zpracovávat je.“

Učitel hudební výchovy, 8. a 9. ročník

„Náplň programu byl obohacující. Jsem ráda, že elektronická hudba je součástí životů.“

Třídní učitelka, děti 13 let

METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE

Hrajeme si se zvukem, nahrávací studio do kapsy – PDF

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

ZA HUDBOU DO ATRIA - RAP A HIP HOP

Za hudbou do Atria s Marii Čtveráčkovou a Martinem Hůlou – interaktivní přednáška s audio a video ukázkami RAP A HIP HOP

O programu

V současné době nejpopulárnější hudební žánr, původně afroamerické subkultury, která zásadně ovlivnila populární hudbu, ale také módu na celém světě. V čem je její síla? Co o ní vlastně víme? Jak zní? Kdo je to DJ*ka a kdo je to MC, a jak se tvoří hiphopové beaty?

Jsou rappeři básníci? Rapové texty měly tradičně zásadní dokumentární hodnotu. O čem vyprávěla tzv. stará škola Hip Hopu a o čem vypráví dnes? Můžeme skrze něj lépe poznat současný svět, hierarchie a existující nerovnosti nebo své emoce a vztahy? Prozkoumejme zásadní etapu hudební historie i příběhy jejích tvůrců a tvůrkyň nejen ze Spojených států amerických, Velké Británie a Čech.


DÉLKA TRVÁNÍ:
50 min
Možno také 90 min s praktickou částí, během které si studenti*ky vyzkouší několik elektronických hudebních nástrojů nebo zkusí napsat rapový text.

VHODNÉ PRO: studenty*ky od 14 do 18 let.
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude v publiku převládat.

Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na hudební nástroj.

CENA: 50 minut – 100,-  Kč za studenta*ku /90 minut – 120,- Kč za studenta*ku

TERMÍNY
27. září

2. října
3. října
4. října
10. října
11. října
23. října
25. října

13. listopadu
14. listopadu
23
. listopadu

HIPHOPOVÝM SVĚTEM VÁS PROVEDOU:

Marie Čtveráčková

Hudebnice, DJka Mary C, lektorka, hudební publicistka, kurátorka a spoluzakladatelka Synth Library Prague a kolektivu TRIGGER. Spolupracuje např. s Českým rozhlasem a jejími hlavními tématy jsou popularizace nových způsobů hudební tvorby, hudebních technologií i jejich dostupnost a bourání stereotypů v této oblasti.

Martin Hůla

Hudebník, sound designer a skladatel. Známý ze svých sólových projektů jako Bonus, ale také jako producent minimalistické elektroniky Martin Tvrdý a skladatel divadelní a filmové hudby. Za svou tvorbu získal několik ocenění. Jako lektor vedl mnoho workshopů pro děti i dospělé profesionály.

Marie a Martin dříve pořádali workshopy a přednášky pro studenty*ky např. s Aeroškolou, projektem Muzikanti do škol, Centrem dokumentárního filmu a dalšími.

METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE

Rap a hip hop – PDF

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

ZA HUDBOU DO ATRIA - SÍLA ZVUKU A HUDBY

Interaktivní přednáška s audio a video ukázkami

Jak nás ovlivňuje hudba, kterou slyšíme, ale ve skutečnosti vědomě neposloucháme? Dokáže hudba léčit a může nám určitý zvuk nebo hudba pomoci usnout nebo se vyrovnat se smutkem? Proč je důležité chránit svůj sluch na koncertech, ale i ve městech, kde nás může ohrožovat zvukový smog? Co je to zvukový design, a kde všude jste se s ním setkali, aniž jste o tom věděli. Jak a proč se vytváří zvuk na míru do filmu, reklam i pro nejrůznější věci denní potřeby? A jak se dá hudbou a zvukem klamat a měnit význam?

DÉLKA TRVÁNÍ: 50 min

VHODNÉ PRO: studenty*ky od 12 do 18 let.

Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude převládat.

CENA: 100,- Kč za studenta*ku

TERMÍNY
27. září

2. října
3. října
4. října
10. října
11. října
23. října
25. října

13. listopadu
14. listopadu
23
. listopadu

TÉMATY ELEKTRONICKÉ HUDBY, POPULÁRNÍ HUDBY A HUDEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PROVEDOU:         


Marie Čtveráčková

Hudebnice, DJka Mary C, lektorka, hudební publicistka, kurátorka a spoluzakladatelka Synth Library Prague a kolektivu TRIGGER. Spolupracuje např. s Českým rozhlasem a jejími hlavními tématy jsou popularizace nových způsobů hudební tvorby, hudebních technologií i jejich dostupnost a bourání stereotypů v této oblasti.

Martin Hůla

Hudebník, sound designer a skladatel. Známý ze svých sólových projektů jako Bonus, ale také jako producent minimalistické elektroniky Martin Tvrdý a skladatel divadelní a filmové hudby. Za svou tvorbu získal několik ocenění. Jako lektor vedl mnoho workshopů pro děti i dospělé profesionály.

Marie a Martin dříve pořádali workshopy a přednášky pro studenty*ky např. s Aeroškolou, projektem Muzikanti do škol, Centrem dokumentárního filmu a dalšími.

METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE

Síla zvuku 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

ZA UMĚNÍM DO ATRIA - RUCE ZA ZÁDY A TICHO!

Výstava Ruce za zády a ticho! 
6. 10. 2023 – 10. 3. 2024   

Výstava Ruce za zády a ticho je zaměřená na vývoj a podoby českého školství tak, jak ho vnímají oslovené umělkyně a umělci. Odborná část výstavy vznikla ve spolupráci se společností EDUin.   

 V roce 2024 uplyne 250 let od přijetí Všeobecného školního řádu z roku 1774 a 155 let od přijetí školského zákona roku 1869. Většina těchto zařízení se během uplynulých sta let transformovala, prostory a využívané metody jsou ale většinou stále původní.    

Můžeme mluvit o snaze reformovat školství, pokud k tomu využíváme fyzický prostor a prostředky, které byly vytvořeny před 150 lety?     

Vystavující umělkyně/umělci: Kolektiv Prádelna, Jiří Kovanda, Hynek Alt, Jaro Varga, Jan Zdvořák    

Kurátor: Ondřej Horák (Fuczik) 

 

O programu

CO BY SE STALO, KDYBY… 

Co by se stalo, kdybych si celý den mohl/a dělat co chci? Naučil/a bych se něco? 

Cílem doprovodného programu vytvořeného pro výstavu Ruce za zády a ticho je umožnit dětem reflektovat své vlastní zkušenosti a potřeby z prostředí současného vzdělávání a nabídnout jim možnost svobodně se vyjádřit k tomu, jak by škola mohla podle nich vypadat. 

Interakcí s díly současných umělců budou mít děti možnost vyjádřit se například k tématům autority, vzájemného respektu, prostoru školy, vztahů se spolužáky, spolupráci nebo způsobů hodnocení. 

Workshop je postaven na interaktivní spolupráci mezi dětmi a lektorkou. Děti budou moci své zkušenosti a úvahy formulovat a vyjádřit výtvarným jazykem formou surrealistické koláže, hrou a diskusí. 

VHODNÉ PRO:

Programy budou přizpůsobeny všem věkovým kategoriím ZŠ a povedou je zkušení lektoři z organizace Máš umělecké střevo. 

DÉLKA PROGRAMU: 1. a 2. třídy ZŠ, délka 60 min / 3. až 9. třídy ZŠ, délka 90 min   

CENA PROGRAMU: 80 Kč/dítě/doprovod zdarma  

TERMÍNY: Edukační program je vhodný maximálně pro jednu třídu. Je možné si ho rezervovat na každý všední den od 6. 10. 2023 – 10. 3. 2024 ve Vámi vybraný čas.

Kontakt a rezervace:  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na koordinátorku edukačních programů, Kristýnu Kalivodovou 
Telefon: 775 272 201 
E-mail: kristyna.kalivodova@kultura3.cz
https://atriumzizkov.cz/edukacni-programy-pro-skoly 

Edukačním programem vás provedou lektorky

MgA. Tereza Beranová, Bc. Kristína Grežďová, Mgr. Michaela Trpišovská, MgA. Tereza Durdilová PhD. 

Koncept edukačních programů pro školní skupiny v Atriu na Žižkově připravuje lektorka Tereza Beranová. 

O galerii

Galerie Atrium na Žižkově je prostor zaměřený na projekty, jejichž cílem je vyvolávat diskuzi, otevírat aktuální společenská témata a nabízet alternativní odpovědi. Výstavy tu nekončí dnem jejich zahájení. Jejím cílem není vystavování uměleckých artefaktů.   

Atrium na Žižkově se nebojí uvažovat o prostoru galerie jako o místě pro neustálý a aktivní dialog. Jde o edukativní galerii v nejširším slova smyslu. Tomu je přizpůsoben interaktivní, komunikativní i vizuální přístup výstavních projektů. Hledá způsob, jak udělat témata srozumitelnými všem sociálním, genderovým a věkovým skupinám a je zde aktivně uplatňován rovný a inkluzivní přístup.   

Autorem koncepce galerie je od roku 2021 Ondřej Horák (Fuczik) a tým Galerie Atrium na Žižkově.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

REZERVACE

Chcete rezervovat program pro svoji třídu? Zajímá vás více informací?
Neváhejte se obrátit na koordinátorku edukačních programů, Kristýnu Kalivodovou.

Napište na kristyna.kalivodova@kultura3.cz nebo zavolejte +420 775272201