Atrium Žižkov logo

Edukační programy pro školy

Edukaci a kultivaci návštěvníků nejrůznějších věkových skupin vnímáme jako své významné poslání a promítá se tak do všech oblastí, kterým se Atrium Žižkov průběžně věnuje (galerie, hudba a komunitní akce). Naše programy byly v loňském roce zařazeny do programu Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání (FUK) a v roce 2023 jsme se stali součástí platformy uMĚNÍM. Ke každému programu připravujeme metodické rámce a materiály, které jsou účastníkům k dispozici. Projekty v období let 2022–2024 uskutečňujeme také díky finanční podpoře Evropské unie (NPO).

ZA UMĚNÍM DO ATRIA – Řada edukačních programů pro děti a mládež navázaných na výstavní projekty, které realizujeme v galerii Atrium Žižkov. Díky našim programům chceme přiblížit výtvarné umění dětem a mládeži v rámci trávení volného času. Našim cílem je naučit děti a mladé lidi vnímat výtvarné umění jako přirozenou a inspirativní součást jejich současného i budoucího života.

ZA HUDBOU DO ATRIA – Rozvíjející se řada interaktivních edukačních koncertních programů a hudebních workshopů vedených profesionálními hudebníky a lektory připravených na míru pro mladé posluchače. Program si klade za cíl toto specifické publikum především nadchnout pro hudbu, nejen pro její poslech, ale i kritické vnímání. Cílem je probudit zájem účastníků o hudební umění jako takové a naučit je hudbu vnímat, přijímat, ocenit a rozvíjet vlastní hudební schopnosti.

Hudební průlet historií – Telefonoval Dvořák Mozartovi?

Čím si při komponování svítil Wolfgang Amadeus Mozart? A čím Antonín Dvořák? Od kdy si mohli skladatelé pustit svoje skladby na gramofonu, tisknout noty pomocí knihtisku, zatelefonovat si, vyfotit se, vyčistit si zuby zubní pastou?  Poznáte nejen hudbu a skladatele různých období, ale i mnoho dalších překvapivých souvislostí!

Koncertní program klasické hudby pro děti postupně představuje krátké hudební ukázky od období baroka přes klasicismus, romantismus, impresionismus, expresionismus až po současnost. Ukázky jsou vybrány tak, aby byly co nejvíce výstižné pro představovaný styl, ale zároveň barvité a pokud možno strhující pro všechny posluchače. Naším cílem je děti hlavně překvapit a nadchnout pro hudbu.

Hudební ukázky jsou prokládány historickými fakty, které dávají vznik jednotlivých hudebních děl do souvislosti s technickými objevy daného období – ty totiž děti nejvíce zajímají. Celý program je interaktivní a lektor po celou dobu komunikuje s dětmi v sále.

DÉLKA TRVÁNÍ: 50 min.
VHODNÉ PRO: žáky*yně od 8 do 12 let
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude v publiku převládat.
CENA: 100,- Kč za žáka*yni

TERMÍNY

12. února
13. února
15. února
20. února
27. února
29. února
_
5. března
7. března
11. března
12. března
15. března
18. března
19. března
25. března
26. března
27. března
28. března
_
18. dubna
19. dubna
24. dubna
25. dubna
26. dubna
29. dubna
_
14. května
15. května
28. května
29. května3. června
4. června
5. června
6. června
7. června
10. června
12. června
20. června
24. června
26. června
27. června
28. června

SVĚTEM KLASICKÉ HUDBY VÁS PROVEDE

Jiří Pinkas, který má bohatou zkušenost se vzdělávacími koncerty, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí (Bates College, USA; Salt Lake City High School, USA, Šanghaj Conservatory, Čína; Groningen University, Nizozemí atd.). Vystudoval hru na housle a hru na violu na hudební fakultě AMU. Mezi lety 2002–2004 absolvoval studium s Bennewitzovým kvartetem na Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid, kde převzali diplom z rukou královny Sofíe pro nejlepší komorní soubor roku. V roce 2004 byl laureátem Spolku pro komorní hudbu České filharmonie. Mezi lety 2004–2006 působil jako pedagog na Musik-Akademie Basel. Na mezinárodní soutěži v Osace v roce 2005 získal zlatou medaili, zvítězil na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itáli. Jiří Pinkas pravidelně účinkuje ve významných hudebních centrech Evropy, Asie a USA.  Je otec tří dětí. S Atriem Žižkov spolupracuje již druhým rokem na tvorbě edukačních hudebních pořadů.

UČITELÉ A UČITELKY ŘÍKAJÍ…

„Program se nám moc líbil. Oceňujeme uvedení do historického kontextu, je vidět, že má pan Pinkas velký přehled a dokázal si získat pozornost dětí. Dobrý výběr skladeb.“

Třídní učitelka, děti 11 let

„Mezipředmětové vztahy: Dějepis – Hudební výchova. Schopnost udržet pozornost žáků. Adekvátně vybrané ukázky hudebních kusů.“

Třídní učitelka, děti 10 let

METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE

Procházka po stopách skladatelů, poslechový list, historická skládačka – PDF


Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie
.

Atrium Žižkov je součástí příspěvkové organizace městské části Praha 3 Kultura Praha 3.

 

Populární hudba a nové hudební nástroje

Co a jak posloucháme? Co je a co není hudba? Kdo to určuje? Proč se nám některá písnička tak líbí a jiná vůbec? Jak se vlastně dělá současná populární hudba, a víte, že vám k tomu stačí váš počítač nebo dokonce telefon?

Elektronická hudba má více než stoletou historii, která nás může naučit o něco lépe porozumět i současné populární hudbě. Pojďme společně objevovat a sdílet, co by nemělo chybět v našich playlistech a v učebnici hudební výchovy.

TERMÍNY

19. – 23. února
28. února
_
4. března
5. března
11. března
12. března
13. března
15. března
18. března
21. března
22. března
25. března
26. března
_
4. dubna
5. dubna
8. dubna
9. dubna
17. dubna
18. dubna
22. dubna
25. dubna
26. dubna
_
2. května
3. května
6. května
10. května
13. května
14. května
15. května
16. května
20. května
27. května
29. května
30. května
_
3. června
4. června
5. června
6. června
7. června
DÉLKA TRVÁNÍ: 50 min
Možno také 90 min s praktickou částí, během které si studenti*ky vyzkouší několik elektronických hudebních nástrojů.
_

VHODNÉ PRO: studenty*ky od 11 do 18 let.
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude v publiku převládat.

Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na hudební nástroj.

CENA: 50 minut – 100,-  Kč za studenta*ku /90 minut – 120,- Kč za studenta*ku


SVĚTEM ELEKTRONICKÉ HUDBY VÁS PROVEDOU:

Marie Čtveráčková

Hudebnice, DJka Mary C, lektorka, hudební publicistka, kurátorka a spoluzakladatelka Synth Library Prague a kolektivu TRIGGER. Spolupracuje např. s Českým rozhlasem a jejími hlavními tématy jsou popularizace nových způsobů hudební tvorby, hudebních technologií i jejich dostupnost a bourání stereotypů v této oblasti.

Martin Hůla

Hudebník, sound designer a skladatel. Známý ze svých sólových projektů jako Bonus, ale také jako producent minimalistické elektroniky Martin Tvrdý a skladatel divadelní a filmové hudby. Za svou tvorbu získal několik ocenění. Jako lektor vedl mnoho workshopů pro děti i dospělé profesionály.

Marie a Martin dříve pořádali workshopy a přednášky pro studenty*ky např. s Aeroškolou, projektem Muzikanti do škol, Centrem dokumentárního filmu a dalšími.

 

UČITELÉ A UČITELKY ŘÍKAJÍ…

„Velmi dobře připraveno. Srozumitelné pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ. Chválím neformální přístup obou přednášejících. Myslím, že žáci odcházeli ze sálu s velmi dobrou představou toho, co je potřeba. Pokud se budou v budoucnu zajímat o skládání elektronické hudby, ať už z pozice sound designera, skladatele, DJ nebo muzikanta. Věřím, že se žáci budou o zvuky, které nás obklopují, více zajímat a zpracovávat je.“

Učitel hudební výchovy, 8. a 9. ročník

„Náplň programu byl obohacující. Jsem ráda, že elektronická hudba je součástí životů.“

Třídní učitelka, děti 13 let

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Atrium Žižkov je součástí příspěvkové organizace městské části Praha 3 Kultura Praha 3.

 

Rap a hip hop

Za hudbou do Atria s Marii Čtveráčkovou a Martinem Hůlou – interaktivní přednáška s audio a video ukázkami RAP A HIP HOP

O programu

V současné době nejpopulárnější hudební žánr, původně afroamerické subkultury, která zásadně ovlivnila populární hudbu, ale také módu na celém světě. V čem je její síla? Co o ní vlastně víme? Jak zní? Kdo je to DJ*ka a kdo je to MC, a jak se tvoří hiphopové beaty?

Jsou rappeři básníci? Rapové texty měly tradičně zásadní dokumentární hodnotu. O čem vyprávěla tzv. stará škola Hip Hopu a o čem vypráví dnes? Můžeme skrze něj lépe poznat současný svět, hierarchie a existující nerovnosti nebo své emoce a vztahy? Prozkoumejme zásadní etapu hudební historie i příběhy jejích tvůrců a tvůrkyň nejen ze Spojených států amerických, Velké Británie a Čech.

TERMÍNY

19. – 23. února
28. února
_
4. března
5. března
11. března
12. března
13. března
15. března
18. března
21. března
22. března
25. března
26. března
_
4. dubna
5. dubna
8. dubna
9. dubna
17. dubna
18. dubna
22. dubna
25. dubna
26. dubna
_
2. května
3. května
6. května
10. května
13. května
14. května
15. května
16. května
20. května
27. května
29. května
30. května
_
3. června
4. června
5. června
6. června
7. června

DÉLKA TRVÁNÍ: 50 min
Možno také 90 min s praktickou částí, během které si studenti*ky vyzkouší několik elektronických hudebních nástrojů nebo zkusí napsat rapový text.

VHODNÉ PRO: studenty*ky od 14 do 18 let.
Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude v publiku převládat.

Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na hudební nástroj.

CENA: 50 minut – 100,-  Kč za studenta*ku /90 minut – 120,- Kč za studenta*ku

 

HIPHOPOVÝM SVĚTEM VÁS PROVEDOU:

Marie Čtveráčková

Hudebnice, DJka Mary C, lektorka, hudební publicistka, kurátorka a spoluzakladatelka Synth Library Prague a kolektivu TRIGGER. Spolupracuje např. s Českým rozhlasem a jejími hlavními tématy jsou popularizace nových způsobů hudební tvorby, hudebních technologií i jejich dostupnost a bourání stereotypů v této oblasti.

Martin Hůla

Hudebník, sound designer a skladatel. Známý ze svých sólových projektů jako Bonus, ale také jako producent minimalistické elektroniky Martin Tvrdý a skladatel divadelní a filmové hudby. Za svou tvorbu získal několik ocenění. Jako lektor vedl mnoho workshopů pro děti i dospělé profesionály.

Marie a Martin dříve pořádali workshopy a přednášky pro studenty*ky např. s Aeroškolou, projektem Muzikanti do škol, Centrem dokumentárního filmu a dalšími.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Atrium Žižkov je součástí příspěvkové organizace městské části Praha 3 Kultura Praha 3.

 

Síla zvuku a hudby

Interaktivní přednáška s audio a video ukázkami

Jak nás ovlivňuje hudba, kterou slyšíme, ale ve skutečnosti vědomě neposloucháme? Dokáže hudba léčit a může nám určitý zvuk nebo hudba pomoci usnout nebo se vyrovnat se smutkem? Proč je důležité chránit svůj sluch na koncertech, ale i ve městech, kde nás může ohrožovat zvukový smog? Co je to zvukový design, a kde všude jste se s ním setkali, aniž jste o tom věděli. Jak a proč se vytváří zvuk na míru do filmu, reklam i pro nejrůznější věci denní potřeby? A jak se dá hudbou a zvukem klamat a měnit význam?

TERMÍNY

19. – 23. února
28. února
_
4. března
5. března
11. března
12. března
13. března
15. března
18. března
21. března
22. března
25. března
26. března
_
4. dubna
5. dubna
8. dubna
9. dubna
17. dubna
18. dubna
22. dubna
25. dubna
26. dubna
_
2. května
3. května
6. května
10. května
13. května
14. května
15. května
16. května
20. května
27. května
29. května
30. května
_
3. června
4. června
5. června
6. června
7. června

DÉLKA TRVÁNÍ: 50 min

VHODNÉ PRO: studenty*ky od 12 do 18 let.

Přednášku vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude převládat.

CENA: 100,- Kč za studenta*ku

TÉMATY ELEKTRONICKÉ HUDBY, POPULÁRNÍ HUDBY A HUDEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PROVEDOU:         


Marie Čtveráčková

Hudebnice, DJka Mary C, lektorka, hudební publicistka, kurátorka a spoluzakladatelka Synth Library Prague a kolektivu TRIGGER. Spolupracuje např. s Českým rozhlasem a jejími hlavními tématy jsou popularizace nových způsobů hudební tvorby, hudebních technologií i jejich dostupnost a bourání stereotypů v této oblasti.

Martin Hůla

Hudebník, sound designer a skladatel. Známý ze svých sólových projektů jako Bonus, ale také jako producent minimalistické elektroniky Martin Tvrdý a skladatel divadelní a filmové hudby. Za svou tvorbu získal několik ocenění. Jako lektor vedl mnoho workshopů pro děti i dospělé profesionály.

Marie a Martin dříve pořádali workshopy a přednášky pro studenty*ky např. s Aeroškolou, projektem Muzikanti do škol, Centrem dokumentárního filmu a dalšími.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Atrium Žižkov je součástí příspěvkové organizace městské části Praha 3 Kultura Praha 3.

 

Výstava – Tělo v těle

Výstava Tělo v těle
5. 4. 2024 – 6.10. 2024   

Audiovizuální instalace představuje lidské tělo v nejrůznějších podobách a zdůrazňuje téma odlišnosti jako nositele pozitivních impulzů a změn ve společnosti, je oslavou nekonečných možností a mystéria lidského těla. 

Záměrem výstavy Tělo v těle je upozornit na naše tělo, na to, jak se během života proměňuje, jak ho ne-vnímáme, jak si osvojuje nové návyky, jak o něm přemýšlíme nebo jak dokážeme překonávat nejrůznější vrozená či časem získaná omezení.     

Tělo či tělesnost lze zkoumat v mnoha rovinách. Vnímáme ho z jeho vnější, tak i vnitřní a intimní stránky. Takové chápání je výsledkem vývoje naší civilizace, kterou charakterizuje ideál lidské individuality, osobní svobody a autentičnosti. Zájem o tělo, které lze vidět zvenčí, o naši vnější tvář či masku, která ale nemusí být nezbytně s „vnitřkem“ naší bytosti v souladu, je asi nejvýraznějším současným znakem naší společnosti. 

Výstavou chceme otevřít téma rostoucího, „hledajícího těla“ stejně jako „těla zkušeného“, které si během života osvojuje nové návyky a dovednosti. Zajímá nás stejně jako „tělo nedokonalé“ nebo „neúplné“. Stárnoucí tělo. Osvobozené a autentické tělo. Těla v jiném těle. Těla v těle. 

Prostorovou instalaci ve výstavě doplňují díla, která otevírají jednotlivá témata spojená se zvoleným námětem.

Vystavující umělkyně/umělci: Mark Ther, Ondřej Brody/Kristofer Paetau, František Fekete, Eva Jiřička, Thea JaCobra, Tomáš Džadoň

Kurátor: Ondřej Horák (Fuczik) 

Program pro 1. stupeň ZŠ

Doprovodný program k výstavě Těla v těle se zaměří na téma odlišností a proměn lidského těla vlivem nejrůznějších podmínek a změn.

Jakých? To budeme objevovat ve vystavených dílech, zkoumat a zkoušet sami na sobě v podobě her, diskuzí a výtvarných aktivit.

Program má mezioborový charakter, je vhodný zařadit ho do výuky i mimo výtvarnou výchovu. 

Program pro 2.stupeň ZŠ a SŠ

Tělesné proměny a s nimi spojená očekávání se odehrávají ještě před našim narozením. Přicházíme na svět s odlišnostmi, proměna těla je součástí našeho každodenního života. Jaký vliv má naše tělo na to, jaký život prožijeme? Cílem programu je nabídnout dospívajícím dětem možnost diskutovat o tom, jak tělo běžně ne-vnímáme. Proměníme i naše předsudky?

Na základě konfrontace s uměleckými díly porovnáme svou zkušenost s pohledy vystavujících umělkyň a umělců. Výtvarné etudy nám pomohou získat odstup a vytvořit podmínky pro následnou diskuzi na téma tělesnosti.

Budeme se dívat, naslouchat, hrát karty, modelovat, kreslit ve skupinách a diskutovat.

Výstavu tvoří interaktivní prostorová instalace a audiovizuální díla (zejm. videa a projekce) a fotografie. Skupinové i individuální aktivity budou stejně jako výběr děl přizpůsobeny věkové kategorii našich náctiletých návštěvníků.

Program je vhodné zařadit do hodin výtvarné výchovy, přírodopisu a člověka a společnosti.

VHODNÉ PRO:

Programy budou přizpůsobeny všem věkovým kategoriím ZŠ a nižší SŠ.

DÉLKA PROGRAMU: 1. a 2. třídy ZŠ, délka 60 min / 3. až 9. třídy ZŠ, délka 90 min   

CENA PROGRAMU: 80 Kč/dítě/učitelský doprovod zdarma  

METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE:

Tělo v těle – pracovní list

TERMÍNY: Edukační program je vhodný maximálně pro jednu třídu. Je možné si ho rezervovat na každý všední den od 5.4. 2024 – 6.10. 2024 ve Vámi vybraný čas.

Kontakt a rezervace:  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na koordinátorku edukačních programů, Kristýnu Kalivodovou 
Telefon: 775 272 201 
E-mail: kristyna.kalivodova@kultura3.cz
https://atriumzizkov.cz/edukacni-programy-pro-skoly 

Edukačním programem vás provedou lektorky

MgA. Tereza Beranová, Bc. Kristína Grežďová, Mgr. Michaela Trpišovská, MgA. Tereza Durdilová PhD. 

Koncept edukačních programů pro školní skupiny v Atriu na Žižkově připravuje lektorka Tereza Beranová. 

O galerii

Galerie Atrium na Žižkově je prostor zaměřený na projekty, jejichž cílem je vyvolávat diskuzi, otevírat aktuální společenská témata a nabízet alternativní odpovědi. Výstavy tu nekončí dnem jejich zahájení. Jejím cílem není vystavování uměleckých artefaktů.   

Atrium na Žižkově se nebojí uvažovat o prostoru galerie jako o místě pro neustálý a aktivní dialog. Jde o edukativní galerii v nejširším slova smyslu. Tomu je přizpůsoben interaktivní, komunikativní i vizuální přístup výstavních projektů. Hledá způsob, jak udělat témata srozumitelnými všem sociálním, genderovým a věkovým skupinám a je zde aktivně uplatňován rovný a inkluzivní přístup.   

Autorem koncepce galerie je od roku 2021 Ondřej Horák (Fuczik) a tým Galerie Atrium na Žižkově.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Atrium Žižkov je součástí příspěvkové organizace městské části Praha 3 Kultura Praha 3.

 

West Side Story – Emoce a hudba ve filmu

Poslechově interaktivní pořad s živými hudebními vstupy 

Jakou funkci má ve filmu hudba a rytmus, jak hudba působí na emoce diváka? A jak je tomu v muzikálovém filmu, kde tyto složky převládají? Na půdorysu vybraných písní jednoho z nejslavnějších filmových muzikálů všech dob West Side Story (rež. J. Robbins a R. Wise, skladatel Leonard Bernstein) zjistíme, co s námi filmová hudba dělá a jak umí rámovat a vyprávět milostný příběh W. Shakespeara Romeo a Julie, který přenáší do ulic západního New Yorku a čím je pro nás tento příběh aktuální do dnešních dní.  

Poslechnete si ty nejkrásnější melodie slavného příběhu od písní Jet song a Mambo, kde si ukážeme na rytmiku a společně se zapojíme do jejího tvoření, přes něžnou Maríu, kde se zaměříme na emotivní charakter skladby a co v nás vyvolává. U písně America si povíme o historickém kontextu Sharks a Jets, a budeme spolu debatovat, v čem je tento příběh aktuální. A u jedné z nejznámějších písní Tonight – balkónové scény Tonyho a Marie, si nemůžeme nepřipomenout historickou inspiraci Shakespearem. A chybět nebude ani kontext současné muzikálové tvorby (La La Land, Moulin Rouge, Mamma Mia!, ad.).   

DÉLKA TRVÁNÍ: 60 min, podíl workshopu a koncertních ukázek je zhruba 55/45

VHODNÉ PRO: studenti*tky od 12 do 18 let. Program vždy upravíme podle toho, jaký věk bude v publiku převládat. Program lze uzpůsobit i věkové kategorii 10 – 12 let. Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na hudební nástroj.  

CENA: 100,- Kč za žáka*yni

Koncertním programem klasiky muzikálové tvorby vás provede violista Jiří Pinkas a klavírista Matěj Pinkas.  

Jiří Pinkas, který má bohatou zkušenost se vzdělávacími koncerty, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí (Bates College, USA; Salt Lake City High School, USA, Šanghaj Conservatory, Čína; Groningen University, Nizozemí atd.). Vystudoval hru na housle a hru na violu na hudební fakultě AMU. Mezi lety 2002–2004 absolvoval studium s Bennewitzovým kvartetem na Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid, kde převzali diplom z rukou královny Sofíe pro nejlepší komorní soubor roku. V roce 2004 byl laureátem Spolku pro komorní hudbu České filharmonie. Mezi lety 2004–2006 působil jako pedagog na Musik-Akademie Basel. Na mezinárodní soutěži v Osace v roce 2005 získal zlatou medaili, zvítězil na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itáli. Jiří Pinkas pravidelně účinkuje ve významných hudebních centrech Evropy, Asie a USA.  Je otec tří dětí. S Atriem Žižkov spolupracuje již druhým rokem na tvorbě edukačních hudebních pořadů.

 

Stěžejním tématem pořadu bude jak poslech hudebních ukázek a historicko-teoretický vhled, tak interaktivní práce s rytmem a aktivní zapojení se do debaty s lektory. Lekce je vždy přizpůsobena na míru dané skupině a jejím zájmům. 

Program je interaktivní a lektor po celou dobu komunikuje a tvoří s dětmi/studenty v sále. 

TERMÍNY

12. února
13. února
15. února
20. února
27. února
29. února
_
5. března
7. března
11. března
12. března
15. března
18. března
19. března
25. března
26. března
27. března
28. března
_
18. dubna
19. dubna
24. dubna
25. dubna
26. dubna
29. dubna
_
14. května
15. května
28. května
29. května3. června
4. června
5. června
6. června
7. června
10. června
12. června
20. června
24. června
26. června
27. června
28. června
Projekty se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Atrium Žižkov je součástí příspěvkové organizace městské části Praha 3 Kultura Praha 3. 

 

Za lidovou písní netradičně

Vydejte se společně za lidovou písní, a nahlédněme ji z netradiční perspektivy s pozměněnou intepretací a zvukem s hudebnicí Gabrielou Vermelho!

Jak vznikla lidová píseň a jaký má její text a nápěv význam? Co se stane, když změníme její charakter v různých hudebních a interpretačních stylech jako třeba opera, jazz, nebo rockový zpěv? A jak by píseň zazpívala lidová pěvkyně se sborem? Na lekci si toto všechno nejen poslechnete, ale také sami vyzkoušíte!

Stěžejním tématem workshopu bude jak historický a teoretický vhled, tak interaktivní práce s lidovou písní, hudební improvizací s hlasem, zvukovými efekty, hudebními nástroji a looperem a to vše v aktivní spolupráci se studenty. Lekce je vždy přizpůsobena na míru dané skupině a jejím zájmům.

Aktivní část workshopu: Společně vytvoříte na vybraný text známé lidovky svoji vlastní melodii a posunete tak  její interpretační vyznění. A nebo vymyslíte nový text na známou melodii. Předchozí znalost hudebních nástrojů není nutná.

Celý program je interaktivní a lektor po celou dobu komunikuje a tvoří s dětmi v sále.

Na workshopu lektorka používá i zvukové „krabičky“, chybět nemůže kouzelný looper, který́ všechny nápady zachytí, nahraje a navrství – tvorbu na tyto nástroje si studenti sami vyzkouší a sami se tak stanou tvůrci hudebního obsahu. Lektorka hudbu doprovodí svým zpěvem a hrou na kvinton.

Inspiraci na hudební obsah lektorka nachází ve vlastní tvorbě a hudebními spolupráci s kapelou Čechomor.

Cílem workshopu je děti a studenty hlavně překvapit a nadchnout pro hudbu a aktivní poslech.

DÉLKA TRVÁNÍ: 90 min

VHODNÉ PRO: žáky*yně od 8 do 12 let / od 10 do 15 let. Program vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude v publiku převládat. Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na hudební nástroj. 

CENA: 120 Kč za žáka*yni

TERMÍNY:

29. ledna
30. ledna
31. ledna
_
1. února
2. února
20. února
23. února
_
5. března
7. března
19. března
25. března
26. března
27. března
_
16. dubna
17. dubna
18. dubna
19. dubna
24. dubna
25. dubna
26. dubna

10. května
14. května
15. května
20. května
21. května
22. května
27. května
28. května
29. května
30. května
_
5. června
10. června
17. června
20. června
24. června

 

SVĚTEM LIDOVÝCH PÍSNÍ VÁS PROVEDE GABRIELA VERMELHO

Gabriela Vermelho je současně zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou, působí v oblasti klasické hudby,
muzikálu, jazzu a rockové alternativy. Je primariem kvarteta Gadrew Way, spolupracovala se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Komorním orchestrem Pavla Haase, Orchestrem Berg, Kaprálová Quartetem, Heroldovým kvartetem, Orchestrem Gustava Broma, skupinou Čechomor atd.
 Je členkou kapely Maraca a Zimbova, vystupovala společně s Epoque
Quartetem a Petrem Wajsarem ve sdružení Ewave. V roce 2013 založila svou hudební skupinu GaRe. Skládá scénickou hudbu (Jesie a Morgiana – Malostranská beseda, 2010; Gzdina roba, Divadlo F. X. Šaldy, 2015; Krysař, Švandovo divadlo, 2016 ad.). Je také autorkou filmové hudby (Uloupené mateřství, 2009) a hudby pro taneční vystoupení (Echoes, 2009). Za roli čarodějky Evy v Baladě pro banditu (divadlo Husa na provázku) získala v roce 2005 cenu Alfreda Radoka pro Talent roku. Spolupracuje se současnými českými mladými autory (Markéta Dvořáková, Aleš Pavlorek, Michal Nejtek, Jan Meisl, Ivo Medek), kteří pro ni píšou skladby v oblasti vážné muziky. 

Gabriela má velké zkušenosti s vedením hlasových a hudebních workshopů jak pro děti, žáky a studenty, tak pro pedagogy i širokou veřejnost. 

Edukační program pro děti připravovala pro festivaly Jazz Fest Brno (program pro děti ve věku od 5 do 8 let, od 9 do 12 let) a Struny dětem (Divadlo Minor, program pro děti od 5 do 8 let, od 9 do 12 let). 

S polovinou kvarteta Gadrew Way vystupuje na koncertních akcích pro rodiče s dětmi – Filharmoniště. 

Dále vede také hlasově meditační workshopy – Hlasu a dechu; Hlasové improvizace, připravuje workshopy pro Hlasohled a pro festival ProART. 

Je učitelkou houslí na ZUŠ Pštrossova (Praha 1, 2018–2023), housle a hudbu vyučuje také soukromě. 

Od roku 2023 spolupracuje s Atriem Žižkov a připravuje hudební programy kreativního vzdělávání. 

Projekty se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Atrium Žižkov je součástí příspěvkové organizace městské části Praha 3 Kultura Praha 3. 

 

Nová škola rapu – Rap & hip hop II

Interaktivní přednáška s audio a video ukázkami 

Hiphopová kultura v roce 2023 slaví 50 let. Není to tedy zdaleka jen kultura mladých, ale co prostřednictvím rapu říkají dnešní mladí lidé? Znáte současné podoby rapu? Víte, co je to mumble rap, cloud rap, trap, drill nebo grime? Existuje country rap? 

O čem a jak se rapuje v New Yorku, o čem v Německu, a co je slyšet ze Smíchova a Žižkova? Jaká témata a jaké styly se vyvinuly ze subkultury afroamerických a latinskoamerických mladých lidí, kteří svou tvořivostí ovlivnili populární hudbu na celém světě?  

TERMÍNY:

19. – 23. února
28. února
_
4. března
5. března
11. března
12. března
13. března
15. března
18. března
21. března
22. března
25. března
26. března
_
4. dubna
5. dubna
8. dubna
9. dubna
17. dubna
18. dubna
22. dubna
25. dubna
26. dubna
_
2. května
3. května
6. května
10. května
13. května
14. května
15. května
16. května
20. května
27. května
29. května
30. května
_
3. června
4. června
5. června
6. června
7. června

DÉLKA TRVÁNÍ: 50 min (možno také 90 min s praktickou částí, během které si studenti*ky vyzkouší vytváření hiphopových beatů, rapový freestyle, kvíz a rozbor textu, nebo si zkusí napsat rapový text) 

VHODNÉ PRO: studenty*ky od 14 do 18 let. Program vždy mírně upravíme podle toho, jaký věk bude mezi účastníky převládat. 

Není třeba mít žádné předchozí zkušenosti s hrou na hudební nástroj. 

CENA: 100 Kč studenta*ku

 

HIPHOPOVÝM SVĚTEM VÁS PROVEDOU:

Marie Čtveráčková

Hudebnice, DJka Mary C, lektorka, hudební publicistka, kurátorka a spoluzakladatelka Synth Library Prague a kolektivu TRIGGER. Spolupracuje např. s Českým rozhlasem a jejími hlavními tématy jsou popularizace nových způsobů hudební tvorby, hudebních technologií i jejich dostupnost a bourání stereotypů v této oblasti.

Martin Hůla

Hudebník, sound designer a skladatel. Známý ze svých sólových projektů jako Bonus, ale také jako producent minimalistické elektroniky Martin Tvrdý a skladatel divadelní a filmové hudby. Za svou tvorbu získal několik ocenění. Jako lektor vedl mnoho workshopů pro děti i dospělé profesionály.

Marie a Martin dříve pořádali workshopy a přednášky pro studenty*ky např. s Aeroškolou, projektem Muzikanti do škol, Centrem dokumentárního filmu a dalšími.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Atrium Žižkov je součástí příspěvkové organizace městské části Praha 3 Kultura Praha 3.

 

REZERVACE

Chcete rezervovat program pro svoji třídu? Zajímá vás více informací?
Neváhejte se obrátit na koordinátorku edukačních programů, Kristýnu Kalivodovou.

Napište na kristyna.kalivodova@kultura3.cz nebo zavolejte +420 775272201