Atrium Žižkov logo

Kafe s farářkou

St 05. 01. 2022
16:30
Popovídejte si a najděte porozumění v náročných životních situacích. Každou první středu v měsíci se v Atriu můžete potkat s Olgou Mrázkovou, farářkou Českobratrské církve evangelické, a otevřeně a s důvěrou s ní probrat, co vás trápí. Mlčenlivost je samozřejmostí.
Můžete přijít každou první středu v měsíci od 16:30 do 17:30 hodin, popovídat si nebo se jen na chvíli zastavit, odpočinout si, dát si kávu. Těší se na Vás Olga Mrázková, farářka Českobratrské církve evangelické.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat aktuální mimořádná opatření. Najdete je na https://atriumzizkov.cz/mimoradna-opatreni