Atrium Žižkov logo

Michal Škoda NE/MÍSTA

So 08. 08. 2020
V pořadí druhým výstavním projektem vzešlým z Open Call, který se díky nouzovému stavu koná v náhradním termínu, je komorní projekt NE/MÍSTA Michala Škody. Je koncipován přímo pro prostory Galerie Atrium a představuje materializaci kurátorského uvažování o jednom z důležitých fenoménů v tvorbě autora. Pro název a ideu výstavy byl v textové rovině vyzván k tvořivé polemice pojem „nemísta“ od antropologa Marca Augého, aby mohl být následně užitý k přiblížení autentického uměleckého vidění a podání světa v kresbách, objektech a fotografiích Michala Škody. Škodova NE/MÍSTA mají specifické vizuální kvality a sugestivní atmosféru. Jsou zbaveny identity, nikoliv však individuality. Nejsou to místa sdružování, naopak jsou to místa kontemplativní samoty a pozitivního prázdna. Výstavu zahájí kurátorka společně s autorem.
 

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová

Supervize projektu za Za Trojku, příspěvkovou organizaci: Petr Vaňous

Výstava potrvá do 26. 9. 2020.