Atrium Žižkov logo

NBW2022: Jiří Thýn: Reversed Harmony 

So 23. 07. 2022

16:00 a 17:00 |

Varhanní performance Reversed Harmony je součástí přehlídky Neighbourhood Boogie Woogie, která již šestým rokem prezentuje současné umění mimo galerijní prostory Žižkova. Festival se letos koná 17.7. a  23. 7. (celkový program níže) a jeho tématem je propojení hudby a současného vizuálního umění. Zahájení hlavního programu proběhne 23. 7. v 16:00 v Atriu na Žižkově dílem Jiřího Thýna z roku 2009, které bylo součástí festivalu Gaskfest v Kutné Hoře. Jedná se o apropriaci hudební skladby Johanna Sebastiana Bacha Toccata a fuga d moll (BWV 565). Skladbu zahraje od 16:00 a 17:00 varhaník Alfred Habermann.

 

Jiří Thýn (* 1977) vystudoval UMPRUM (Ateliér fotografie u Pavla Štechy), absolvoval také stáž na Akademii výtvarných umění v Praze a několik zahraničních stipendijních programů. Působil jako vedoucí Ateliéru postkonceptuální fotografie na pražské FAMU, nyní vyučuje na Scholastice v Praze a na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2011 a 2012 byl ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého. Svou fotografickou tvorbu často propojuje s instalací, malbou, textem a videem. Zabývá se jak samotným médiem fotografie a jeho přesahy, tak dalšími tématy jako je prostor, kompozice a tradiční fotografické postupy propojuje se současným post-konceptuálním přístupem. Prezentované dílo akcentuje Jiřího zájem o vztah pozitivu a negativu ve fotografii a přenesení daného vztahu mimo toto medium.

 

Alfred Habermann je studentem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze ve varhanní třídě prof. Jaroslava Tůmy. V akademickém roce 2021/2022 studoval na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu ve třídě prof. Nathana Laubeho. Od roku 2019 se věnuje také hře na cembalo u MgA. Edity Keglerové na Pražské konzervatoři. V letech 2013-2019 studoval u prof. Josefa Popelky na varhanním oddělení Pražské konzervatoře. V roce 2022 získal druhou cenu na mezinárodní varhanní soutěži v lotyšské Jurmale. Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů, které absolvoval například u Wolfganga Zerera či Damiana Perettiho. Vystoupil např. na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodě, Vambeřicích, Terezíně, na Orlicko-Kladském varhanním festivalu nebo na festivalu Haydnovi hudební slavnosti a festivalu Bach for all.

Performance v Atriu proběhne dvakrát, v 16:00 a později v 17:00. Délka koncertu je 10 minut.

VSTUP ZDARMA.

POŘÁDÁ HUNT KASTNER & ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ V RÁMCI NBW 2022.