Atrium na Žižkově

Alena Koudelková Klavírní recitál

Út 28. 03. 2023

Dialog hudby překlenující staletí, vybraný z klavírních děl skladatelů baroka, klasicismu, romantismu a hudby 20, století. Koncert je obohacen průvodním slovem o jednotlivých hudebních epochách a skladatelích programu. Uslyšíte skladby: Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Fryderyka Chopina, Johannese Brahmse, Roberta Schumanna a Bohuslava Martinů.

Koncert je pořádán u příležitosti životního jubilea klavíristky.

Pořádá Alena Koudelková v koprodukci s příspěvkovou organizací Za Trojku.

Vstup zdarma.