Atrium na Žižkově

Galerie

Galerie Atrium na Žižkově je prostor zaměřený na projekty, jejichž cílem je vyvolávat diskuzi, otevírat aktuální společenská témata a nabízet alternativní odpovědi. Výstavy tu nekončí dnem jejich zahájení. Naším cílem není vystavování uměleckých artefaktů.

Dlouhodobým programem a cílem galerie je snižovat hranici mezi vystavujícími autory/autorkami a návštěvníky. Hledáme způsob, jak udělat témata srozumitelnými všem sociálním, genderovým a věkovým skupinám. Aktivně uplatňujeme rovný a inkluzivní přístup.

Výstavní projekty galerie nabízí nejrůznější způsoby, jak se do nich aktivně zapojit a stát se jejich součástí. Interaktivní expozice záměrně nabízejí složitější problémy srozumitelným jazykem, do dramaturgie výstav začleňujeme také nejrůznější odborníky, organizace či instituce zaměřující se na sociální, společenská či environmentální témata. Samozřejmou součástí programu jsou akce pro školy, odbornou i laickou veřejnost a vzdělávací aktivity. Vytváříme nabídku pro aktivní zapojení všech návštěvníků.

Nebojíme se uvažovat o prostoru galerie jako o místě pro neustálý a aktivní dialog. Jsme edukativní galerie v nejširším slova smyslu. Tomu přizpůsobujeme interaktivní, komunikativní i vizuální přístup výstavních projektů. Na podobě takto vnímaného prostoru se může svými reakcemi či nabídkami podílet každý.

Autorem koncepce galerie je od roku 2021 Ondřej Horák (Fuczik) a tým Galerie Atrium na Žižkově.

 

Otevírací doba galerie:  st-ne, od 14:00 do 19:00

Aktuálně probíhá

Čt 27. 04. 2023 14:00–19:00 | Galerie

Minulé výstavy

St 23. 11. 2022 14:00–19:00 | Galerie
St 20. 04. 2022
Čt 18. 11. 2021
St 16. 06. 2021
Čt 28. 01. 2021
Čt 15. 04. 2021