Atrium Žižkov logo

Galerie

Galerie Atrium Žižkov je prostor zaměřený na projekty, jejichž cílem je vyvolávat diskuzi, otevírat aktuální společenská témata a nabízet alternativní odpovědi. Výstavy tu nekončí dnem jejich zahájení. Naším cílem není vystavování uměleckých artefaktů.

Dlouhodobým programem a cílem galerie je snižovat hranici mezi vystavujícími autory/autorkami a návštěvníky. Hledáme způsob, jak udělat témata srozumitelnými všem sociálním, genderovým a věkovým skupinám. Aktivně uplatňujeme rovný a inkluzivní přístup.

Výstavní projekty galerie nabízí nejrůznější způsoby, jak se do nich aktivně zapojit a stát se jejich součástí. Interaktivní expozice záměrně nabízejí složitější problémy srozumitelným jazykem, do dramaturgie výstav začleňujeme také nejrůznější odborníky, organizace či instituce zaměřující se na sociální, společenská či environmentální témata. Samozřejmou součástí programu jsou akce pro školy, odbornou i laickou veřejnost a vzdělávací aktivity. Vytváříme nabídku pro aktivní zapojení všech návštěvníků.

Nebojíme se uvažovat o prostoru galerie jako o místě pro neustálý a aktivní dialog. Jsme edukativní galerie v nejširším slova smyslu. Tomu přizpůsobujeme interaktivní, komunikativní i vizuální přístup výstavních projektů.

Autorem koncepce galerie je od roku 2021 Ondřej Horák (Fuczik) a tým Galerie Atrium Žižkov, kteří spolu připravují dlouhodobý výstavní plán.

Výstavní projekty jsou koncipovány jako edukativní a nabízíme k ním program pro školy a veřejnost. Z tohoto důvodu neposkytujeme individuálním zájemcům prostor galerie pro klasické výstavy.

 

Letní otevírací doba galerie: ST–NE 15–18

Aktuálně probíhá

Pá 05. 04. 2024 14:00–19:00, středa–neděle | galerie

Minulé výstavy

Pá 06. 10. 2023 14:00–19:00, středa–neděle | galerie
Ne 05. 11. 2023 16:30 | výstavní projekt | galerie
St 18. 10. 2023 16:00 | výstavní projekt | galerie
Čt 05. 10. 2023 18:00 | galerie
Čt 27. 04. 2023 14:00–19:00 | Galerie
Út 05. 09. 2023 16:30 | workshop | galerie
St 23. 11. 2022 14:00–19:00 | Galerie
St 20. 04. 2022
Čt 18. 11. 2021
St 16. 06. 2021
Čt 28. 01. 2021