Atrium na Žižkově

Galerie

Naši galerii tvoří jednoduchý prostor se stropním denním světlem a s velkým potenciálem pro náročnější expoziční projekty. Výjimečný prostor si vyžádal také novou výstavní koncepci, která vyvolává diskuzi a klade si za cíl zasáhnout širší veřejnost všech generací.

Výstavy v galerii nekončí dnem vernisáže. Naopak. Výstavní projekty se propojují s děním v našem kulturním centru, přináší doprovodný program a zapojují návštěvníka. Cílem nového týmu v čele s kurátorem Ondřejem Horákem je přilákat do galerie nové návštěvníky, nabízet zajímavá témata a zaměřovat se na výrazné aktuální společenské problémy. K tomu využívá interaktivní, komunikativní a vizuálně atraktivní přístup, díky kterému jsou tato témata srozumitelná širší veřejnosti a všem sociálním a věkovým skupinám.

Program galerie přesahuje běžný umělecký rámec. Interaktivní a výrazné expozice nabízejí složitější problémy srozumitelným jazykem. Součástí programu jsou akce pro školy, odbornou i laickou veřejnost a vzdělávací aktivity.

St 20. 04. 2022
trvá do
Ne 25. 09.

Proběhlé výstavy

Čt 18. 11. 2021
trvalo do
Čt 31. 03.
St 16. 06. 2021
trvalo do
Ne 31. 10.
Čt 28. 01. 2021
trvalo do
St 02. 06.
Čt 15. 04. 2021
trvalo do
St 02. 06.