Atrium na Žižkově

Mimořádná opatření

Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat aktuální mimořádná opatření. Při vstupu na naše akce se prosím prokažte:

 

 

Výše uvedené podmínky se nevztahují na děti do 12 let. Lidé mezi 12 a 18 rokem, po první dávce očkování a ti, kteří nemohou očkování podstoupit ze zdravotních důvodů, se mohou prokázat PCR testem ne starším než 72 hodin.

 

Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech Atria mějte prosím nasazený respirátor, dodržujte rozestup alespoň 1,5 m (výjimku tvoří členové domácnosti a žáci či studenti jedné třídy) a použijte dezinfekci na ruce.

 

Děti do 12 let mohou mít místo respirátoru roušku, děti do 6 let nemusí mít zakryté dýchací cesty.

 

Oficiální mimořádná opatření najdete na https://covid.gov.cz/