Atrium na Žižkově

Petr Mazoch, Anna Ruth, Stanislav Abrahám

Po 27. 03. 2023

Piano, fujara, zpěv, kameny.

Petr Mazoch vytváří křehké i dramatické motivy reflektující složitý vnitřní svět a mezilidské vztahy. Jeho skladby inspirované jak současnými skladateli (Broderick, Arnalds), tak známými písničkáři (Dylan, Cave), mají přesah do minimalismu a ambientní hudby. Mazoch vystupuje společně s Annou Ruth, která svými citlivými vokálními loopy vytváří atmosférické plochy. Stanislav Abrahám je audiovizuální performer, jehož specialitou je improvizování s elektronickými hudebními nástroji, vytváření soundscapes za použití samplingu zvuku objektů a materiálů denní potřeby v reálném čase. Kombinuje ambientní zvukové plochy a terénní nahrávky, doplněné o zpěv a hru na fujaru, kameny a modulární syntezátor.

Pořádá příspěvková organizace Za Trojku. Vstupné 150 Kč / pro pro studenty a seniory 100 Kč.