Atrium Žižkov logo

Ruce za zády a ticho

Pá 06. 10. 2023
14:00–19:00, středa–neděle | galerie

Škola. Školní budova. Školní třídy. Školní lavice. Školní chodby. Školní rozvrh. Školní sešit. Školní učebnice a školní pomůcky. Třídní kniha. Třídní fotografie. Vysvědčení.

Pod každým tím slovem si dokážeme představit něco zcela konkrétního. Naše děti, my, naši rodiče, ale i jejich rodiče, a dokonce ještě mnoho generací před nimi.

V roce 2024 uplyne 250 let od přijetí Všeobecného školního řádu z roku 1774 a 155 let od chvíle, kdy byl roce 1869 přijat školský zákon, který povinnou školní docházku definitivně zavedl. Následovala masivní výstavba školních budov, kterou zbrzdila až I. světová válka. Jejich rozvržení – chodby, třídy, tělocvičny, jídelny, společné prostory – vychází z názorů na podobu obdobných institucí této doby. Podoba velké části škol na našem území, stejně jako výchovných ústavů, nápravných zařízení, ústavů pro osoby s nejrůznějšími postiženími, věznic nebo vládních budov, pochází ze stejného období. Většina těchto zařízení se během uplynulých sta let nejrůzněji transformovala, změnila způsoby práce a péče o své klienty. Paradoxně se tak ale často děje v původních prostorách.

Můžeme mluvit o snaze reformovat školství, o nových způsobech v přístupu k dětem, pokud k tomu využíváme prostředky a fyzický prostor, který byl vytvořen před 150 lety?

Každá doba prosazuje jiné prostředky a způsoby, jak děti vzdělávat. S odstupem času však některé přístupy připomínají spíš sofistikované výslechové metody nebo donucovací prostředky pro zjednání kázně. Generace rodičů dnešních dětí si ještě vybaví, co znamená termín „ruce za zády a ticho“. Autoři výstavy věří, že je to generace poslední.

Výstavní instalace Ruce za zády a ticho je zaměřená na vývoj a podoby českého školství tak, jak ho vnímají oslovené současné umělkyně a umělci. Výstava tematizuje otázky způsobů vzdělávání. Přizvaní umělci reagují svými výstupy na konkrétní odkazy ze svého dětství na (základní) škole.

Součástí výstavní instalace jsou debaty s odborníky na téma kreativního vzdělávání a s dalšími zástupci alternativních metod ve vzdělávání. Odborná část výstavy vznikla ve spolupráci se společností EDUin.

Školní vybavení bylo laskavě zapůjčeno z dlouhodobě uzavřené Základní školy Havlíčkovo náměstí na Praze 3 a od soukromých zapůjčitelů.

~

Výstava: 6. 10. 2023 – 10. 3. 2024

~

Vystavující umělkyně*ci: Kolektiv Prádelna, Jiří Kovanda, Hynek Alt, Jaro Varga, Jan Zdvořák

Kurátor: Ondřej Horák (Fuczik) 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Dále podpořili: Městská část Praha 3, Státní fond kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Národní plán obnovy, Meziměsto

~

VSTUP ZDARMA 

METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE:

Ruce za zády a ticho – pracovní list

Ruce za zády a ticho – metodický list