Atrium Žižkov logo

Výstava Michala Škody – NE/MÍSTA

V pořadí druhým výstavním projektem vzešlým z Open Callu je komorní projekt NE/MÍSTA Michala Škody. Je koncipovaný přímo pro prostory Galerie Atrium a představuje materializaci kurátorského uvažování o jednom z důležitých fenoménů v tvorbě autora. Pro název a ideu výstavy byl v textové rovině vyzván k tvořivé polemice pojem „nemísta“ od antropologa Marca Augého, aby mohl být následně užitý k přiblížení autentického uměleckého vidění a podání světa v kresbách, objektech a fotografiích Michala Škody. Škodova NE/MÍSTA mají specifické vizuální kvality a sugestivní atmosféru. Jsou zbaveny identity, nikoliv však individuality. Nejsou to místa sdružování, naopak jsou to místa kontemplativní samoty a pozitivního prázdna. Škoda přes svůj komplexní filtr osobitého vidění a prožívání své inspirace, témata i poselství purifikuje, a prostřednictvím jazyka geometrické abstrakce zachycuje v esenciální podobě. V každém z aktuálně rozvíjených médií je autorský přístup jiný. Po patnácti letech se zde Škoda také vrací k trojrozměrným dílům v podobě černých kubických objektů, které budou v Praze vystaveny poprvé.

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová

Supervize projektu za Za Trojku, příspěvkovou organizaci: Petr Vaňous

Doprovodný program: Komentovaná prohlídka 2. 4. 2020 18.00. (změna programu vyhrazena)

Pořádá příspěvková organizace Za Trojku. Vstup zdarma.

Výstava potrvá od 20. 3. do 19. 4. 2020.