Atrium Žižkov logo

Výstavní projekt Sváteční umění

Čt 18. 11. 2021

Projekt Sváteční umění, za kterým stojí umělkyně Eva Jiřička a Mira Gáberová, vznikl v roce 2018 a v různých podobách trvá dodnes. Hlavním konceptem práce obou autorek je snaha reagovat na české státní svátky a dny volna, které jsou s nimi spojené. Autorky k nim zaujímají výrazně osobní a umělecký postoj a pro své výstupy volí kombinace nejrůznějších vizuálních postupů. Zajímá je prolnutí společensko-politické události a aktuálního umění i způsob prožívání svátku s odkazem na jeho historický kontext. Jiřička a Gáberová v projektu nacházejí vlastní cesty jak tyto specifické svátky –⁠ dny volna oslavit.

Podle autorek jsou státní svátky jsou v naší společnosti vnímány především jako dny volna. Málokdo si uvědomuje jejich opravdový význam a důvod, proč je oslavujeme. Také podoba „oslav“ je diskutabilní. Proto je jejich záměrem hledat a nacházet další způsoby, jak se s těmito významnými svátky – dny volna vypořádat.

Spojujícím prvkem projektu Sváteční umění je spolupráce s nejrůznějšími komunitami (uměleckými, sousedskými apod.), spolky a organizacemi (válečných veteránů, historiků apod.) nebo i se širší veřejností.

Výstava v galerii Atria na Žižkově poprvé představila ucelený soubor skupinových performancí, video záznamů nebo akcí, které autorky situovaly do veřejného prostoru. Instalace v galerii byla koncipována interaktivně, aby do ní mohl návštěvník výstavy sám zasahovat a k jednotlivým tématům – svátkům se vyjadřovat.

Výstava představila osobní pohled dvou umělkyň na významné české státní svátky – Den obnovy samostatného českého státu (1. 1.), Velký pátek a Velikonoční pondělí, Svátek práce (1. 5.), Den vítězství (8. 5.), Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7.), Den upálení mistra Jan Husa (6. 7.), Den české státnosti (28. 9.), Den vzniku samostatného československého státu (28. 10.), Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.), Vánoční svátky (24. –26. 12).

Pracovní list k výstavě najdete ke stažení zde.

Akce se konala za finanční podpory Ministerstva Kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a hlavního města Prahy a v koprodukci s nakladatelstvím Meziměsto.